Oferta

W Genus Meum prowadzimy projekty poszukiwań na całym obszarze Rzeczypospolitej, w jej historycznych granicach bez żadnych wyłączeń. Badania genealogiczne są złożonym procesem polegającym na prześledzeniu historii danej rodziny oraz ustaleniu stopnia pokrewieństwa, jakie zachodzi pomiędzy jej członkami.

Prace prowadzone są w następujących blokach:

  • Wstępne badanie polegające na weryfikacji dostarczonych informacji i ocena możliwości prowadzenia poszukiwań
  • Przedstawienie kierunków badań oraz kosztorysu
  • Kwerenda genealogiczna połączona z odczytaniem i tłumaczeniem poszczególnych dokumentów
  • Szczegółowa analiza zgromadzonych materiałów źródłowych
  • Syntetyczne przedstawienie wyników badań w postaci raportów, wykresów i schematów drzew rodowych
  • Udostępnienie opracowanej dokumentacji (skany i tłumaczenia)

Cena każdorazowo ustalana jest z klientem. Praca nad budową drzewa prowadzona jest etapami. Nigdy nie wyceniamy całości. Płatności odbywają się w kilku transzach, w zależności od postępów prac.

Wstępna wycena nie wiąże się z żadnymi kosztami. Dopiero po przedstawieniu kierunków badań, metodologii pracy i kosztorysu oraz ich akceptacji przez klienta pobieramy zaliczkę.