Jan Ciechanowicz. Księga herbowa.

Jan Ciechanowicz. Księga herbowa.

Księga herbowa Białej, Czarnej, Czerwonej i Zielonej Rusi, Inflant, Litwy, Moskwy, Polski, Ukrainy i Żmudzi” (str. 336, wydanie drugie, zmienione i poszerzone). We wstępie autor ukazuje genezę szlachty na ziemiach, których nazwy zasygnalizowano w nazwie opracowania. Rozdział pierwszy pt. „Spis szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego, Ruskiego i Żomojtskiego oraz Królestwa Polskiego z uwzględnieniem ziem ościennych” przedstawia ponad 9 000 nazwisk szlachty oraz podaje nazwy przysługujących odnośnym rodzinom herbów.
Tytuły rozdziałów ikonograficznych, przedstawiających ponad 2 000 barwnych ilustracji, brzmią kolejno, jak następuje: 1. Runy narodów aryjskich. 2. Solarno-kosmiczna symbolika aryjsko-słowiańska. 3. Herby szlachty litewskiej i polskiej wywodzące się ze znaków runicznych. 4. Herby rodowe studentów z Litwy historycznej i Polski w auli Uniwersytetu Padewskiego we Włoszech (wiek XIV – XVIII). 5. Historia WKL w numizmatyce. 6. Herby szlachty ukraińskiej według W. Narbuta. 7. Herby szlacheckie z krużganka zamku w Baranowie Sandomierskim. 8. Herby szlachty WKL według polskich grafików komputerowych. 9. Herby dygnitarzy WKL według białoruskich artystów malarzy. 10. Szlachta Inflant. 11. Oryginalne wizerunki herbów szlachty WKL i Korony Polskiej malowane odręcznie z XVIII – XIX w.. 12. Herby szlachty rosyjskiej pochodzącej z Litwy historycznej i Polski (wybór). Rzecz fascynująca dla wszystkich miłośników dawnej kultury nie tylko polskiej i litewskiej.

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]