Archiwalne polonika w Petersburgu - konferencja w AGAD

Archiwalne polonika w Petersburgu - konferencja w AGAD

Archiwum Główne Akt Dawnych zaprasza do zgłaszania propozycji referatów na IX konferencję naukową z cyklu Polonica w zbiorach państw nadbałtyckich na temat Archiwalne polonika w Petersburgu.

Konferencja odbędzie się w Archiwum Głównym Akt Dawnych (Warszawa, Pałac Raczyńskich, ul. Długa 7) w piątek 17 listopada 2017 r.

Celem konferencji będzie wymiana informacji o polonikach (archiwaliach) znajdujących się w zbiorach archiwów, bibliotek, muzeów i innych instytucji kultury i nauki w Petersburgu.

Przyjmowane będą także zgłoszenia referatów na temat poloników (archiwaliów) przechowywanych w zbiorach innych państw basenu Morza Bałtyckiego.

Organizatorzy zastrzegają sobie dokonanie selekcji zgłoszeń.

Propozycje tematu referatu (ze streszczeniem) proszę przesyłać w terminie do 15 maja 2017 r. na adres: jkrochmal@agad.gov.pl lub pocztą na adres: Archiwum Główne Akt Dawnych, ul. Długa 7, 00-263 Warszawa.

Materiały pokonferencyjne zostaną opublikowane w roczniku „Miscellanea Historico-Archivistica” (czasopismo punktowane).

Organizatorzy nie pobierają opłaty konferencyjnej.

Konferencja zorganizowana przy wsparciu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]